ORACLE JUST LÀM THÔNG BÁO LỚN NHẤT KỂ TỪ KHI MUA SUN

Khi Oracle mua Sun Microsystems năm năm trước đây, Larry Ellison thực hiện rất nhiều tiếng ồn như thế nào về việc sở hữu toàn bộ hệ thống ngăn xếp, từ các ứng dụng để silicon, sẽ cho phép anh ta để làm những điều độc đáo với các máy chủ của Oracle. Sau năm năm thẹn đỏ mặt và cường điệ
Continue Reading →