Morgan Stanley gia nhập vào thị trường máy chủ ARM, đối thủ cho Intel

Nhiều việc đã được viết về các máy chủ dựa trên bộ xử lý ARM, nhưng có rất ít dữ liệu về việc nhiều người đang thực sự được sử dụng trong sản xuất. Đó vẫn là trường hợp, nhưng bây giờ chúng tôi có một lượng khách hàng lớn đó là ít nhất thừa nhận để thử chúng ra – và lý do của nó
Continue Reading →