MICHAEL DELL DELL MỞ CỬA RA THẾ GIỚI VỚI TẦM NHÌN HỢP NHẤT

Michael Dell đã mở DellWorld ’15 ở Austin Texas, đặt ra tầm nhìn của ông về tương lai của các công ty mới sau khi sáp nhập Dell-EMC. Dell tuyên bố việc sáp nhập sẽ tạo ra một công ty $ 80bn doanh thu đô la, mà sẽ được hưởng lợi chủ yếu từ quy mô của nó khi bán cuối để kết thúc p
Continue Reading →

Máy chủ cấp thấp có được bộ nhớ DDR4

Dell và Hewlett-Packard Enterprise đang mang lại một hình thức mới của bộ nhớ DDR đến các máy chủ cấp thấp để cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ kích thước cơ sở dữ liệu và các ứng dụng khác chạy nhanh hơn. Dell PowerEdge và HPE Proliant máy chủ mới được trang bị bộ nhớ DDR4, thay thế ch
Continue Reading →