Mới tách ra HP Inc. bắt đầu với một máy tính xách tay 4K

Nó đã không mất nhiều thời gian cho các mới được thành lập HP Inc để phát hành sản phẩm đầu tiên của nó, là ZBook Studio, một tính năng đóng gói, 15,6-inch máy tính xách tay với màn hình 4K. Các máy tính xách tay có thể được cấu hình như nhanh như một máy tính xách tay chơi game, nhưn
Continue Reading →