IBM KẾT HỢP VỚI XILINX CÙNG VỚI INTEL VỀ BỘ NGUỒN ĐIỆN

IBM đã hợp tác với hãng sản xuất chip Xilinx để mở rộng việc sử dụng các bộ vi xử lý Power của IBM trong các máy chủ, tham gia vào Intel cho một phần lớn hơn của thị trường trung tâm dữ liệu. Đó là một trong nhiều thông báo của IBM đang làm thứ hai xung quanh nỗ lực điện mở của nó, mà
Continue Reading →