IdeaCentre Stick 300 PC tí hon của Lenovo rẻ hơn so với các phiên bản Intel

Lenovo là nhận được vào kinh doanh máy tính nhỏ, với một mức giá thấp hơn như tính năng xác định của nó. Với giá $ 129, Lenovo IdeaCentre Stick 300 là $ 21 rẻ hơn so với Compute Stick của Intel, mà bắt đầu xuất hàng trong tháng Tư. Phiên bản của Lenovo bắt đầu xuất hàng trong tháng bả
Continue Reading →