NEST TẬP TRUNG VÀO OUTDOOR CAMERA, Hy vọng sẽ CHUYỂN THE CAMERA THU

Không có gì đột phá ở đây, nhưng bao vây thời tiết và bộ điều hợp Wi-Fi âm thanh đạn khá. Hiện Nest Cam nhà và Dropbox người dùng Pro sẽ có được các tính năng phần mềm mới. Nest Labs đang đặt hàng trước trên một phiên bản ngoài trời thời tiết của Nest Cam camera an ninh nhà của mình r
Continue Reading →