MICROSOFT ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ BẢN QUYỀN WINDOWS SERVER 2016

Microsoft tuần trước công bố nó sẽ chuyển đổi các cấp phép cho Windows Server năm tiếp theo của năm 2016 đến một cơ sở cho mỗi bộ vi xử lý lõi, một nhà phân tích động thái nói là ít nhất một phần là lấy cho thêm thu nhập. Cuối cùng, việc di chuyển đến lõi là một vấn đề doanh thu, bởi
Continue Reading →